Oerol 2017

Zee van Zand

Zee van Zand brengt een ode aan de nietigheid.

Het beheren van het continu veranderende kustlandschap is een poging te doorgronden wat zoveel groter is dan onszelf. Het ongrijpbare leggen we daartoe vast in natuurwaarden en veiligheidsnormen. Hoe verhouden deze cijfers, maten en percentages zich tot het ervaren van het landschap?

Zee van Zand is een muzikale en visuele improvisatie. Uit het zand doemen schimmen op waarin verhoudingen schuren en perspectieven verschuiven. Kort weerspiegelen zij de onmetelijkheid van het landschap. Om vervolgens weer in het zand te verdwijnen.

Zee van Zand is het vervolg op de luisterwandeling Levende Duinen en vormt een intieme opmaat naar een grotere voorstelling op Oerol in 2018.
Zee van Zand komt tot stand in samenwerking met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Kaarten voor Zee van Zand zijn te koop op het festival. Voor informatie over kaartverkoop kijk op www.oerol.nl