19-22 augustus op Noorderzon Festival en in Oosterpoortwijk | Groningen

RECOMS – Energie van Groningen

Energie van Groningen

Energie van Groningen is een proces van co-creatie in de Groningse wijk Oosterpoort en simultaan op het Noorderzon Performing Arts Festival. Zestien beginnend onderzoekers werken o.l.v. PeerGrouP en de Rijksuniversiteit Groningen op de grens van kunst en wetenschap en nodigen festivalbezoekers en wijkbewoners uit tot bewustwording en overdenking van hun omgang met klimaatverandering en energietransitie. De opdracht voor de beginnend onderzoekers is om samen met de festivalbezoekers en de buurtbewoners toe te werken naar korte (theatrale) presentaties en/of exposities. De onderzoekers doen met het Energie van Groningen-onderzoek praktijkervaring op met het op beeldende en theatrale wijze in contact komen met, en betrekken van, lokale gemeenschappen op het thema “energie”.

De Oosterpoort

De Oosterpoort is een wijk in het zuidoosten van de stad Groningen, gelegen tussen het Verbindingskanaal, het Winschoterdiep, de zuidelijke ringweg en de spoorlijn Groningen-Assen. De wijk is genoemd naar de voormalige stadspoort, de Oosterpoort. De wijk kent verschillende soorten bewoners en typen huizen. Dit is grofweg op te delen in drie groepen: vooroorlogse, naoorlogse en nieuwbouw-woningbouw. Het is een gemengde wijk waar de oude Oosterpoorters, nieuwe bewoners, hoger en lager opgeleiden en studenten naast elkaar wonen en leven.

In de wijk Oosterpoort wordt er samengewerkt met de Werkgroep Duurzaamheid. In de Oosterpoort gaan de beginnend onderzoekers aan de slag met de volgende onderzoeksvraag:

Welke kennis, ideeën (oplossingen) en vragen hebben de bewoners ten aanzien van een zelfvoorzienende Oosterpoort op het gebied van energie?

De beginnend onderzoekers zullen vervolgens van maandag 19 tot en met woensdag 21 augustus zelf in de Oosterpoortwijk aanwezig zijn. Ze werken toe naar twee presentatievormen voor de eindpresentatie van het onderzoek in de wijk op de woensdagmiddag van 16.30-18.00u:

Noorderzon Festival

Noorderzon Performing Arts Festival Groningen is de ietwat curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld… én een groots zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen. Een jaarlijks elfdaags festival voor zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld.

Op het Noorderzon Festival gaan de beginnend onderzoekers aan de slag in de festivalcontainers op de hoek van de Leliesingel. De centrale onderzoeksvraag luidt:

In een ideale wereld, hoe ziet een energie-neutraal Groningen er over 50 jaar uit?”.

De container zal van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 augustus doorlopend open zijn, dinsdag en woensdag van 16.00-21.00u en donderdag van 16.00-19.00u. De (besloten) afsluitende presentatie vindt donderdag om 19.00u plaats.

RECOMS

Het live action onderzoek Energie van Groningen is onderdeel van het Europese project RECOMS (resourceful and resilient communities). In het kader van RECOMS organiseert Ina Horlings (prof. dr. sociale planologie aan de faculteit ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) een 12-daagse werkperiode voor 16 beginnend onderzoekers afkomstig uit heel Europa. RECOMS (recoms.eu) is een trainingsnetwerk waarbinnen deze beginnend onderzoekers promoveren op onderzoeksvragen over de weerbaarheid van gemeenschappen in de veranderende samenleving, gelet op uitdagingen zoals de energietransitie en natuur-inclusieve landbouw/voedselconsumptie.

De werkperiode deze zomer in Groningen is gericht op het thema “energie”. Tijdens de twaalf dagen krijgt de groep beginnend onderzoekers inhoudelijke verdieping in het thema en in het toepassen van creatieve onderzoeksmethoden. Onderdeel van de werkperiode is het live action onderzoek Energie van Groningen. In dit onderzoek worden de beginnend onderzoekers begeleid door de Rijksuniversiteit Groningen en PeerGrouP locatietheatergezelschap Noord-Nederland, expert op het gebied van theatraal, participatief werken in en met gemeenschappen.

Contactpersoon
Voor vragen en/of opmerkingen over Energie van Groningen kan contact opgenomen worden met Gwenda van der Vaart – g.van.der.vaart@rug.nl – 06-52317254.