April t/m september 2007

Ministerie van Turen

Hoe verhouden mensen zich tot het landschap? Hoe vormen wij onze mening aan de hand van datgene dat niet louter uit woorden bestaat maar uit beelden, uit groeiend graan, uit kale akkers….

Van april tot oktober 2007, het productieseizoen van de landbouw, richtte de PeerGrouP samen met Feld, Food & Famers het Ministerie van Turen op. Een tijdelijk ministerie waarin natuur en cultuur, twee turen, letterlijk en figuurlijk werden samengebracht. Op het snijvlak van beide ontstond het landschap om ons heen, het voedsel dat we eten en de leefomgeving waarin we wonen. Het Ministerie van Turen liet ons zien hoe wij hier mee omgaan en welke ontwikkelingen er rondom slowfood en biodiversiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd werd er ook een discussie gevoerd over bijvoorbeeld natuurbeheer, boeren en de macht van voedsel.

Het Ministerie van Turen deed dit door een akker van vier hectare te bewerken rondom het Strokasteel in Veenhuizen. Deze akker werd een proeftuin voor nieuwe gewassen, oude groentes en vergeten fruitrassen. Alles werd zo ingezaaid dat het samen, het hele productieseizoen lang, een bijzonder landschap vormde.

Een bijzonder landschap, dat direct ook een proeftuin is voor de theatervoorstellingen, lezingen, debatten, beeldende kunstexposities, picknicks en proeverijen die er gehouden werden. Er werd zelfs een bioscoop gebouwd.

In het Strokasteel werd het ministerie geopend door Park No.1, een locatie voorstelling van de PeerGrouP. Deze voorstelling ging over de logistieke plannen van de agrarische sector. Daarna nam het ministerie haar zitting in het Strokasteel en kon er begonnen worden met zaaien en planten, opbouwen en vormgeven.