Terschelling 2015-2017

Levende Duinen

Levende Duinen is een luisterwandeling gemaakt in coproductie met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Levende Duinen ging op 12 juni 2016 in première op Oerol. In 2017 was de voorstelling (reprise) opnieuw te zien op Oerol.

Levende Duinen is via deze link terug te beluisteren op je desktop of smartphone.

In Levende Duinen verdwijnen verhalen onder het zand en wordt verborgen natuur en cultuur weer zichtbaar. De luisterwandeling is een unieke beleving waarin kennis van kustbeheer op poëtische wijze wordt verweven met persoonlijke ervaringen en inzichten van de eilandbewoners van Terschelling.

Samenwerking
PeerGrouP, Staatsbosbeheer Terschelling, Rijkswaterstaat en Oerol zijn tijdens Oerol 2015 een 2,5 jaar durende samenwerking gestart met als thema ‘Levende Duinen’. Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en de resultaten worden in de vorm van voorstellingen getoond tijdens Oerol 2016 en Oerol 2017.

Levende Duinen 2015_6
Start samenwerking. Excursie en demonstratie Levende Duinen tijdens Oerol 2015

Levende duinen
Duinvorming is het grootste, natuurlijke landschapsvormende proces dat Nederland kent. Door verstuiving van zand zijn de duinen continu in beweging: ze ontstaan, veranderen van vorm en verplaatsen zich langs de kustlijn. Dit natuurlijke proces wordt ook ‘levende duinen’ genoemd.

Lange tijd is geprobeerd dit natuurlijke proces te beheersen. Door het aanplanten van helmgras en het plaatsen van schermen dacht men de duinen tegen afslag te beschermen. Het resultaat echter was een steeds smallere kuststrook waar zand uit verdwijnt.

Tegenwoordig weet men dat door een brede kuststrook in stand te houden waar natuurlijke dynamiek de vrije hand krijgt, de duinen juist zand uit zee invangen. Hierdoor stijgt de kustzone, een proces dat door de huidige stijging van de zeespiegel juist noodzakelijk is voor een adequate kustverdediging. Het niet ingrijpen van de mens in dit proces of het bevorderen van dit proces wordt dynamisch kustbeheer genoemd.

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren