Oerol | 15 t/m 19 juni 2020

Levende Duinen

Levende Duinen ging op 12 juni 2016 in première op Oerol en was t/m 2017 te zien. Dit jaar gaat de voorstelling voor de tweede keer digitaal in reprise tijdens deze bijzondere editie van Oerol | Het Imaginaire Eiland. Om de luisterwandeling te beleven, verwijzen we je door naar Oerol

Duinvorming is het grootste, natuurlijke landschapsvormende proces dat Nederland kent. Door verstuiving van zand zijn de duinen continu in beweging: ze ontstaan, veranderen van vorm en verplaatsen zich langs de kustlijn. Dit natuurlijke proces wordt ook ‘levende duinen’ genoemd.

Lange tijd is geprobeerd dit natuurlijke proces te beheersen. Door het aanplanten van helmgras en het plaatsen van schermen dacht men de duinen tegen afslag te beschermen. Het resultaat echter was een steeds smallere kuststrook waar zand uit verdwijnt. Tegenwoordig weet men dat door een brede kuststrook in stand te houden waar natuurlijke dynamiek de vrije hand krijgt, de duinen juist zand uit zee invangen. Hierdoor stijgt de kustzone, een proces dat door de huidige stijging van de zeespiegel juist noodzakelijk is voor een adequate kustverdediging. Het niet ingrijpen van de mens in dit proces of het bevorderen van dit proces wordt dynamisch kustbeheer genoemd.

Levende Duinen is een luisterwandeling waarin je digitaal op avontuur gaat door de duinen van Terschelling. Een unieke beleving waarin kennis van kustbeheer op poëtische wijze wordt verweven met persoonlijke ervaringen en inzichten van de eilandbewoners van Terschelling. In co-productie met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.