23 september 2017

Grutte Pier De Verzoening

Op zaterdag 23 september 2017 vaart een vredesvloot van Friesland naar Medemblik. De vredesvloot is onderdeel van De Verzoening, een grote verzoeningsdag ter nagedachtenis aan het Beleg van Medemblik in 1517 door de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. Precies 500 jaar na dato steken de bewoners van Kimswerd het IJsselmeer over en reiken daar de hand aan de bewoners van Medemblik.

Grutte Pier
In 1515 werd het Friese dorp Kimswerd geplunderd en in brand gestoken door Saksische huurlingen. Ook de boerderij van Pier Gerlof’s Donia ging in vlammen op. Hij verloor zijn vrouw en een van zijn twee kinderen. Uit wraak over dit bloedig onrecht richtte Pier zijn eigen rebellenleger‘De Arumer Zwarte Hoop’ op, een bonte verzameling boeren, verarmde edelen, bandieten en struikrovers die dood en verderf zaaiden onder de Saksen en Hollanders. Door zijn onverschrokkenheid, reusachtige gestalte en bovenmenselijke kracht kreeg Pier de bijnaam ‘Grutte Pier’

Het Beleg van Medemblik
Grutte Pier verplaatste zijn strijdtoneel naar de Zuiderzee. In 1517 belegerde hij met De Arumer Zwarte Hoop de Hollanders bij Medemblik. De bevolking kon bijtijds vluchten naar het kasteel van Medemblik en hield onder leiding van kasteelheer Van Buren dapper stand. Uiteindelijk moest Pier het beleg opgeven. Na plundering en brandstichting van de verlaten huizen toog Pier met zijn leger naar het volgende dorp. Deze dramatische gebeurtenis is aanleiding voor een grote verzoening tussen Kimswerd en Medemblik.

Verzoenen
Verzoenen doen we met behulp van een 16e-eeuwse blusemmer. Deze vullen we op zaterdag 23 september bij zonsopgang om 7:28 uur bij de oude waterput in Kimswerd. Vervolgens geven Kimswerders deze emmer van hand tot hand door, op weg naar klipper De Passaat die dit verzoeningswater naar Medemblik vaart. 
De Passaat en andere zeilschepen vormen een kleine vloot die de emmer met Fries water het IJsselmeer overbrengt. Stipt om 8:30 uur vertrekt de Passaat uit de haven van Harlingen. Aan boord: Grutte Pier en heel veel inwoners van Friesland. 

Medemblik
De geplande intocht van de Vredesvloot is om 13.30 uur in de Oosterhaven van Medemblik. De boten zijn uiteraard afhankelijk van de wind. Dweilorkest Windkracht 13 zorgt voor de muziek als je op het Havenhoofd staat te turen naar de naderende vloot! Al wachtende krijg je ook een routekaart van de tocht.

Geef de emmer door!
Wil je ons helpen in Medemblik met het doorgeven van de emmer? Dat kan door om 14:00 uur aanwezig te zijn bij het Havenhoofd aan het einde van de Oosterhaven, het vertrekpunt van de bonte optocht door de stad. We vormen een menselijke keten door de stad op weg naar Kasteel Radboud, iedereen die meedoet in de keten tilt een klein stukje de emmer met water en geeft deze door aan de volgende persoon in de keten. Je kunt ook later op de route aansluiten, of alleen de emmer doorgeven voor je eigen huis of winkel zonder daarna mee te lopen.

Vlak voor Kasteel Radboud zal de vriendschapsband tussen beide plaatsen op symbolische wijze officieel worden gemaakt door de burgemeesters van Medemblik en Kimswerd. Ook wordt het strijdvuur tussen de twee plaatsen geblust. De dag eindigt met De Nacht van Pier, een kroegentocht in het historische centrum van Medemblik.

 

Burgemeesters blussen samen brand bij Radboud Medemblik. Foto: Marcel Rob

Wat gebeurt er nog meer?
Naast het doorgeven van de blusemmer is er van alles te zien tijdens de route: leerlingen van middelbaar onderwijs De Dijk doen theatrale actie, routeborden gemaakt door cliënten van zorginstelling Leekerweide verwijzen naar historische achtergrondinformatie op de route, muziek van dweilorkest Windkracht 13 en vrijwilligers van Kasteel Radboud, It Grut Frysk Boerinnenkoor en het leger uit de voorstelling Grutte Pier fan Kimswerd lopen in kostuum mee, leden van Waterscouting Medemblik ontvangen de boten met fakkels, de Grutte Pier reus van het Reuzengilde loopt mee en natuurlijk Grutte Pier himself in de persoon van acteur Hilbert Dijkstra. Op de kruising Breedstraat – Nieuwstraat reiktcabaretier Vincent Bijlo rond 14.30 uur de PAX-vredesduif 2017 uit aan PeerGrouP, Kimswerd en Medemblik. 

De Verzoening
De Verzoening is een initiatief van PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland, inwoners van Medemblik en inwoners van Kimswerd. De Verzoening is een onderdeel in een reeks activiteiten over de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier (1480-1520).