September 2005 t/m oktober 2007

De Sector (strokasteel)

Op een kale akker van 10 hectare bouwde de PeerGrouP een kasteel van 11.000 strobalen. Een jaar lang, van augustus 2005 tot en met augustus 2006, was dit bouwwerk het centrum van voorstellingen, concerten, exposities en debatten waarin de agrarische sector centraal stond.

Tijdens dit landbouwproject met als titel `De Sector’ keken onder andere theatermakers, landbouworganisaties en publiek in elkaars keuken. Zaken als de macht van voedsel, het gebruik van landbouwgrond, landschapsinrichting, technologische ontwikkelingen kwamen aan de orde. Voor dit project werd samengewerkt met verschillende partners. Het uitwisselen van kennis, kunde en ervaring was onmisbaar bij de technische en inhoudelijke totstandkoming van de verschillende projecten.

Bij de start van het project werd begonnen met de bouw van enkele houten werkstations op de kale akker die dienen als werkruimte, ontmoetingsplek, bibliotheek, eetruimte. Het waren de basisstations voor het landbouwproject. In de eerste helft van 2005 zijn deskundigen op het gebied van landbouw, milieu, voedsel etc. uitgenodigd hun verhaal te vertellen. Zo ontstonden de eerste ideeën voor de vorm en inhoud van de verschillende projecten. `De Sector’ was een zogenaamd `groeiproject’. Een deel van het programma stond vast maar er bleef ruimte voor nieuwe ideeën en plannen. Zo konden bijvoorbeeld debatten van invloed zijn op de theatermakers en konden kunstenaars verkregen inzichten verder ontwikkelen. Er was al een aantal projecten gepland, maar zoals gezegd kon `de Sector’ zich in 2005 en 2006 blijven ontwikkelen. Het strokasteel was een ode aan de landbouw. Een plek waar het verleden verbonden werd met het heden en de toekomst. In juni 2005 startte de bouw van kasteel met 10 meter hoge muren en een binnenplaats van 15 x 15 meter. Het kasteel is een plek voor ontmoeting, voorstellingen en concerten, debat en dialoog, diners en informatie. Het kasteel blijft tot en met augustus 2007 staan.

Het kasteel is ontworpen door Robbert van der Horst. “De essentie van al mijn projecten is de vraag: wat betekent het als een mens zich vestigt? Hoe doet-ie dat en hoe heeft-ie het door de tijden heen gedaan? Daar geef ik een eigen antwoord op en invulling aan. Het idee dat ik had was een gebouw te maken dat een aantal elementen had. Het element van verdediging, maar dan niet als één groot blok, maar als twaalf individuele torens. Geen ommuring, maar een samenstelling van losse eenheden die op zichzelf kunnen dienen als woon- of opslagruimte. In zekere zin vormen ze ook weer een muur, waardoor er een binnenruimte ontstaat. De schakeling van die twaalf eenheden vormt samen een kasteel.”