Onderzoeksproject 2017 - 2018

De Radius van Allardsoog

De Radius van Allardsoog
Een grenzeloos onderzoek op het snijpunt van 3 provinciën

Allardsoog is een gehucht gelegen nabij het drie-provinciënpunt van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De locatie staat centraal in een nieuwe werkwijze van de PeerGrouP: samen met wetenschappers, studenten en bewoners gaan we letterlijk het gebied ontleden. Er wordt onder andere gekeken naar de geschiedenis, de ecologie en de cultuur van het landschap. Wat is verborgen, wat is nog zichtbaar en wat is de samenhang met de buitenwereld? Of, met andere woorden, wat is de range of action?

De werkwijze van De Radius van Allardsoog is geïnspireerd op het boek ‘Venster op Dreischor’ van Joop Schaminée en Anton Stortelder. In dit boek wordt 1 vierkante kilometer bij Dreischor op Schouwen-Duiveland onder de loep genomen. Vanuit verschillende kijkrichtingen wordt gekeken naar dezelfde werkelijkheid, wat leidt tot een caleidoscoop van verrassende, fascinerende en ontroerende beelden.

In De Radius van Allardsoog is het drie-provinciënpunt bij Allardsoog het centrum. De radius is bepaald op vijf kilometer. Het aldus bepaalde landschap wordt minutieus onderzocht door het Radius-team, dat bestaat uit creatief producent Sjoerd Wagenaar en beeldend kunstenaar Gea Smidt, producent Jos van der Werff, hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek (RUG), ecoloog Joop Schaminée (WUR), projectleider Kenniscentrum Landschap Anne Wolff en hoogleraar sociale planologie Ina Horlings (RUG). Het team wordt ondersteund door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en bewoners uit het gebied.

Gedurende het onderzoek worden de uitkomsten gedeeld met publiek via onze website, social media én met ‘creatieve interventies’ op locatie. Het eind van het eerste onderzoeksjaar wordt afgesloten met ‘Nu voor later’ een onderzoek onder bewoners naar de leefbaarheid in De Radius van Allardsoog.

Volg ons op Facebook: @radiusallardsoog


VERWACHT

 


GEWEEST

2017
nov/dec 2017 ‘Nu voor later‘, onderzoek naar de leefbaarheid in het Radius-gebied
za 21 t/m za 4 nov 2017 voorstelling ‘Het tweede gezicht
14 t/m 16 juli Theatrale landschapswandeling ‘De Tocht’
26 mei Officiële aftrap voor bewoners, partners en medewerkers
14 t/m 19 mei Veldpracticum studenten landschapsgeschiedenis RUG