April 2006

De Papalagi

In het museum voor natuurlijke historie in New York vind je alles over de natuur van de big bang via de planten en de dieren tot en met allerlei mensensoorten. Echter één mensensoort ontbreekt. De westerling zelf. Je zou denken dat het bestuderen van die mensensoort (wijzelf) niet interssant zou zijn. Integendeel! Sjoerd Wagenaar en Rieks Swarte staken de koppen bij elkaar over een project over onszelf als etnische soort. Ze vonden een lezing die ooit rond 1900 gegeven is door een stamhoofd van Samoa, die een tijdlang in Europa verbleef en zijn blik op de westerse mens (de papalagi) geeft, zijn verwondering over de westerling , die zegt bezitter te zijn van de dingen, de tijd, het land en zelfs van God. Een mensensoort die zich alles getroost om deze bezittingen te verwerven en te behouden.

De Papalagi was een voorstelling in het Strokasteel, die het midden hield tussen een lezing en een tentoonstelling. De heren Swarte en Wagenaar laten over de uitwerking niets los, maar hun achtergrond als beeldend theatermakers, gepaard met hun verwondering over de mensen in deze wereld, belooft het een en ander.