2016 - 2017

Bridging Blackburn

‘Bridging Blackburn’ is een anderhalf jaar durend project in Blackburn, ooit hoofdstad van de Engelse textielindustrie. Het project is een samenwerking tussen PeerGrouP, beeldend kunstenaar Niek Wagemans en ‘social change agent’ Olivia Sautereau met lokale jongeren uit Blackburn.

‘Bridging Blackburn’ is een onderdeel van het overkoepelende project Super Slow Way dat tot doel heeft om een creatieve revolutie in Lancashire te ontketenen. Super Slow Way focust op het verbinden van gemeenschappen langs de Leeds en Liverpool Canal. Dit kanaal was ooit de motor achter de industriële revolutie in Lancashire. Nu – 200 jaar later – heeft het kanaal zijn functie als transportader verloren en kampt de regio met werkeloosheid, vergrijzing en segregatie. Door gemeenschappen te verbinden aan locale, nationale en internationale kunstenaars probeert Super Slow Way het gebied te revitaliseren. Samenwerken, stimuleren van nieuwe ideeën en experimenteren met nieuwe vormen staat centraal in de projecten.

‘Bridging Blackburn’ is een serie meerdaagse ontmoetingen waarin een vaste groep lokale jongeren uit Blackburn uitgedaagd wordt opnieuw naar zichzelf, zijn omgeving en de ander te kijken. In 2017 wordt met de jongeren toegewerkt naar een voorstelling in Blackburn. De PeerGrouP is als internationaal gezelschap gevraagd op basis van zijn deskundigheid op het gebied van samenwerking met bewoners.

Volg het project op Facebook: https://www.facebook.com/brigdgingblackburn/

Op bezoek in een oude textielfabriek: VIDEO

Klik hier voor een artikel over segregatie in Blackburn in The Guardian (1 november 2016)