November 2008

Amen is af

PeerGrouP heette u welkom op deze bijzondere kijkavond in het dorp Amen. Op deze avond vol muziek, beelden en verhalen presenteerde Amen een wereldprimeur!

In een maatschappij  waarin groei de norm is, zetten zij de tijd stil: Amen is af!
Amen is af was een voorstelling over de idylle en de maakbaarheid van het platteland. Over de vraag wanneer iets af is en het verlangen naar het leven zoals dat vroeger ging.