12 juli 2017

PeerGrouP in beweging

Oprichter en artistiek directeur Sjoerd Wagenaar heeft aangegeven zijn werk voor PeerGrouP op een ander manier te willen invullen. Dit zodat hij zich meer kan richten op diepgravend, theatraal onderzoek. Sjoerd blijft bij PeerGrouP betrokken in de rol van projectleider/ regisseur in het Radius-project, waarin een nauwe samenwerking met de wetenschap centraal staat.

Dit betekent dat Sjoerd per 1 september aanstaande zijn functie als artistiek directeur zal neerleggen. De artistieke leiding wordt daarna overgenomen door vaste PeerGrouP-regisseur Dirk Bruinsma. Dirk is sinds 2013 actief binnen PeerGrouP en werkt onder andere aan de trilogie over Grutte Pier.
Huidig zakelijk directeur Marianne Hoekstra zal per 1 september de algemene leiding van PeerGrouP op zich nemen.

Sjoerd heeft in de afgelopen 17 jaar een solide PeerGrouP opgebouwd met een unieke visie op locatietheater. Zijn motto ‘graven waar je staat’ is voor veel projecten het uitgangspunt geworden en heeft een bijzondere signatuur van werken opgeleverd.

We kijken er naar uit om PeerGrouP in deze nieuwe samenstelling voort te zetten en verder te bouwen aan onze artistieke koers.

Sjoerd Wagenaar, Dirk Bruinsma en Marianne Hoekstra

Foto’s: Dinanda Luttikhedde