24 juni 2016

Famyljedei Kimswerd drukbezocht

Ruim 500 nazaten bezochten op vaderdag (zondag 19 juni jl.) de Grutte Pier Famyljedei in Kimswerd. Het was een historische dag, met een officiële ontvangst door Grutte Pier en een dagvullend programma voor jong en oud. Bij het mobiele onderzoekscentrum van Tresoar was het de hele dag een drukte van belang. Na onderzoek van de laatste kwartierstaten werden er nog eens 220 Pierbewijzen uitgedeeld.

famyljefoto
De Grutte Pier Famyljefoto.
Op het kaatsveld van Kimswerd ging de familie onbewust in de vorm van de provincie Friesland staan!
Foto: Reyer Boxen