1 augustus 2016

80 Boomstammen geplaatst in Kimswerd

De voorbereidingen voor de voorstelling ‘Grutte Pier fan Kimswert’ zijn in volle gang. Eind juli zijn onder leiding van decorontwerpster Marin de Boer maar liefst 80 boomstammen (geschonken door Staatsbosbeheer) op het Lân fan Doeke Osinga de grond in geslagen.

Een grote dank gaat uit naar Loonbedrijf Osinga, Loonbedrijf Westra, De Boer & De Groot infra, Mechanisatiebedrijf Kuipers Witmarsum, Melkveehouderij H. Rijpma en alle vrijwilligers!

In aflevering 2 van Grutte Pier TV is te zien hoe het decor van de voorstelling steeds meer vorm krijgt: