11 januari 2017

1e werkbezoek

Op 11 januari jl. was de 1e werkdag in het kader van De Radius van Allardsoog. Sjoerd Wagenaar (artistiek directeur PeerGrouP), Gea Smidt (procesbegeleider en beeldend kunstenaar) docenten en studenten landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen brachten een bezoek aan Allardsoog.

De dag stond in het teken van het verkennen van het gebied. De groep heeft een uitgebreide wandeling gemaakt langs ‘hotspots’ als Allards oog, de Volkshogeschool en de Zwartdijksterschans, ze hebben de natuur verkend, een lokale bewoonster gesproken en ze hebben uitkomsten van hun onderzoek naar de geografische historie van de plek gedeeld.

Voorafgaand aan het werkbezoek hadden de studenten de opdracht gekregen het ontstaan van de huidige grens tussen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland te onderzoeken. Ze hebben ontdekt dat door de jaren heen de grens meerdere malen verlegd is. Het verhaal over grensbepaling wordt vooral interessant op het moment dat er commerciële belangen gaan spelen in de tijd van de vervening (circa 16e – 19e eeuw). Soms werden grenzen op afstand bepaald. Ook ontstonden grenzen doordat er ongewenste krachten van buiten het gebied oprukten. Dit is nog zichtbaar in het landschap bij bv. de Landweer, een zeer oude grenswal stammende uit de middeleeuwen, en de Zwartdijksterschans. Dit is een onderdeel van de Friese waterlinie die de doorgang door de Drentse venen vanuit Friesland richting Groningen controleerde (1593). Toen er in 1822 door de provinciën een drie-provinciëngrens werd bepaald en niet alle bewoners het daar mee eens waren veranderde de grens op nieuw onder deze invloed. Er zijn letterlijk grensmarkeringen versleept. Uit het onderzoek is gebleken dat feiten soms af wijken van de verhalen die rondgaan in het gebied.