19 januari 2016

1e kaasboeren melden zich voor Griene Tsiis Contest!

Griene Tsiis Contest
De Griene Tsiis Contest vindt plaats op de zogenaamde Famyljedei op 19 juni 2016 in Kimswerd in het kader van het project Grutte Pier fan Kimswert. Kaasmakers uit heel Friesland worden opgeroepen een originele groene kaas te maken, een verwijzing naar Grutte Piers’ beroemde uitspraak ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries’. Een professionele jury bestaande uit kaaskenners, culinaire meesters en een bekende nazaat van Pier, zullen op deze feestelijke dag een winnende kaas uitroepen.

Bûter, Brea en Griene Tsiis Merke
Op 17 oktober 2015 is Tresoar een groot genealogisch onderzoek gestart, welke al meer dan 500 nazaten heeft opgeleverd. Op de GRUTTE PIER Famyljedei op 19 juni (vaderdag), waar nazaten van stamvader Grutte Pier elkaar kunnen ontmoeten, verwachten wij 1000 a 2000 bezoekers. Tijdens deze bijzondere familiereünie wordt een onderhoudend programma gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de ‘Bûter, Brea en Griene Tsiis Merke’ waar onder meer deelnemende kaasmakers hun producten aan de man kunnen brengen. Wij willen u van harte uitnodigen om mee te doen aan deze markt in Kimswerd. Als u geen eigen stand/kraam tot uw beschikking heeft, dan zorgt de organisatie voor een gratis marktkraam. Deelname is kosteloos.

Grutte Pier
De Griene Tsiis Contest en de GRUTTE PIER Famyljedei worden georganiseerd als opmaat naar de grote openluchtvoorstelling Grutte Pier fan Kimswert. Grutte Pier fan Kimswert is het tweede deel van een drieluik over de beruchte Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. Op 29 januari 1515 werd het Friese dorp Kimswerd geplunderd en in de brand gestoken door Saksische huurlingen. Ook de boerderij van Pier Gerlofs Donia ging in vlammen op. Hij verloor zijn vrouw en een van zijn twee kinderen. Uit wraak over dit bloedig onrecht richtte Pier zijn eigen rebellenleger ‘De Arumer Zwarte Hoop’ op, een bonte verzameling boeren, verarmde edelen, bandieten en struikrovers die dood en verderf zaaiden onder de Saksen en Hollanders. Door zijn onverschrokkenheid, reusachtige gestalte en bovenmenselijke kracht kreeg Pier de bijnaam ‘Grutte Pier’.

Voorwaarden deelname
Om mee te kunnen doen aan de Griene Tsiis contest vragen wij alle deelnemende kaasboeren minimaal 2 x 1 pond Griene Tsiis aan te leveren.

Deelnemers aan de contest worden breed uitgemeten in de publiciteit (pers, nieuwsbrief, Social Media, website) en de winnende (1,2 & 3) kaasboeren krijgen tevens advertentie ruimte aangeboden in het programmaboekje bij de voorstelling, waar circa 12000 bezoekers verwacht worden. Winnende kazen kunnen in overleg met winnaars deel uitmaken van de merchandise en horeca horende bij de voorstellingenreeks (eind augustus t/m 1 okt 2016).

Opgave geschiedt via: grienetsiis@gruttepier.nl
De sluitingsdatum voor inschrijving is 1 februari 2016.

Kijkt voor informatie op www.gruttepier.nl, en/of www.peergroup.nl

Jos van der Werff | jos@peergroup.nl | tel: 06 46084668