2019 wordt een waanzinnig spannend jaar voor PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland. We kiezen ervoor om gerichter te werk te gaan en vanaf nu dossiers op te bouwen rond thema’s die ons aangaan. We willen nóg grondiger graven in het Noorden en onder de oppervlakte van mens en landschap kijken; de focus op een bepaald thema helpt ons daarbij. De verhalen die we vinden en de thema’s die verborgen liggen willen we meer dan ooit tevoren onderzoeken met ons publiek, met jou!

Dit jaar pakken we het dossier WIJ.ONS.WATER op en stellen kritische vragen. Niet alleen aan jou, ons publiek of aan ervaringsdeskundigen, ook aan onszelf.

We vragen ons af hoe onze relatie met het onmetelijke water dat ons omringt en de Noorderlingen door de eeuwen heen gegeseld en gevormd heeft, is veranderd. Toen de dijken kwamen, grote bedrijven ons water gingen zuiveren en inlands water een recreatieve en economische bestemming kreeg, werd het begrip van water anders. Maar hoe anders dan? Die vraag stellen wij onszelf.

Onze zeeën en de landschappen die daaronder verborgen liggen dreigen omgeploegde en kaalgeslagen woestijnen te worden. In de afgelopen 150 jaar is de biodiversiteit in onze Noordzee, het grootste natuurgebied van Nederland, met maar liefst 60% achteruit gegaan. Stel je dat eens voor! Maar, er zijn ook andere positieve geluiden te horen. Hoe is het daadwerkelijk gesteld met dit onzichtbare landschap en wie kan ons vertellen hoe het met haar gaat? Wij starten dit jaar met het project Amfidroom (werktitel), waarbij we onder de oppervlakte van de Noordzee gaan kijken. We willen onderzoeken wat onze invloed is op dat onontbeerlijk fundamentele natuurgebied. De resultaten hiervan zijn volgend jaar te zien.

Terug naar dit jaar. Eeuwenoude Oost-Groningse landschappen van edelman en bedelman worden voor recreatief gebruik en economische belangen onder water gezet en, volgens sommigen zelfs leeggeroofd. Wat doet dat met de jeugd van het Oldambt? In dit bijzondere stukje Nederland zijn we voor onze zomervoorstelling een enorme wervingscampagne aan het uitvoeren om zoveel mogelijk jongeren uit de regio Oldambt te betrekken bij de rave opera Rise of the Blue City die in de maand september te zien is.

Onuitputtelijk schoon water dat schijnbaar eindeloos door ‘ons Noorden’ stroomt wordt alsmaar moeilijker schoon te houden. We zijn met steeds meer mensen, er moet steeds meer water door de zuivering. In de jeugdvoorstelling De Waterfabriek (meivakantie) onderzoeken we op rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Noorden op een speelse manier onze relatie met ons afvalwater.

Last but not least, Maalkop, onze locatietheatervoorstelling over de ondergang van een jonge boer komt terug – gaat op tour langs alle windstreken van Nederland.

Naast de bovenstaande voorstellingen in het voorjaar en zomer van dit jaar brengen we in november en december nog twee voorstellingen. Later dit jaar worden deze projecten uitgebreider aangekondigd.

Wij willen onderzoeken. Wij gaan graven. Dieper dan ooit! Kijk je met ons mee onder de oppervlakte van het Noorden?

Dirk Bruinsma, artistiek leider PeerGrouP

6 februari 2019, Donderen