PeerGrouP is het locatietheatergezelschap van Noord-Nederland. Thema’s van het platteland en samenwerking met bewoners vormen een rode draad in de projecten van de PeerGrouP.

Vaak stapt het gezelschap over de grenzen van het theater. Zo organiseerde ze een grote verzoeningsdag tussen Kimswerd en Medemblik ter nagedachtenis aan het Beleg van Medemblik door de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. Voor dit evenement ontving PeerGrouP een PAX-vredesduif, een onderscheiding voor mensen of organisaties die zich inzetten voor vrede en verbinding.

PeerGrouP is een stichting en werkt vanuit Donderen, Drenthe. PeerGrouP wordt geleid door Dirk Bruinsma en Nynke Oele, respectievelijk artistiek en zakelijk leider. Het gezelschap wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Drenthe.