Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Peergroup deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijsstellingen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Peergroup aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Daarnaast is Peergroup niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen is (door middel van links, downloads e.d.).

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking to de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Peergroup en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Peergroup is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.