2 november 2017

Bestuursleden gezocht

PeerGrouP is het locatietheatergezelschap van Noord-Nederland. Thema’s van het platteland en samenwerking met bewoners vormen een rode draad in de projecten van PeerGrouP.

PeerGrouP biedt voorstellingen op locaties die een relatie aangaan met het thema van de voorstelling of het landschap. Of het nu gaat om ‘Kopland’, ‘De Drentse Bluesopera’ of ‘Grutte Pier fan Kimswert’; PeerGrouP onderzoekt een relatie met de omgeving. Het gezelschap stapt daarbij over de grenzen van het theater. Zo organiseerde PeerGrouP een grote verzoeningsdag tussen Kimswerd en Medemblik ter nagedachtenis aan het Beleg van Medemblik door de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier.

PeerGrouP is een stichting en werkt vanuit Donderen in Drenthe. Het gezelschap wordt geleid door Dirk Bruinsma en Marianne Hoekstra, respectievelijk artistiek leider en directeur. Het gezelschap wordt meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Drenthe.

Het bestuur
Het bestuur van PeerGrouP bestaat momenteel uit zes leden, waarvan er in de komende periode drie vertrekken vanwege de beëindiging van hun termijn. Daarom zijn we op zoek naar drie bestuursleden met een juridisch, artistiek of bestuurlijk profiel. We zijn op zoek naar mensen die zich onbezoldigd in willen zetten voor ons gezelschap en die zijn of haar netwerk en expertise willen delen. Het bestuur van PeerGrouP fungeert als sparringspartner en klankbord voor de directie. PeerGrouP werkt binnen de code cultural governance. Er wordt ongeveer vijf tot zeven keer per jaar vergaderd. We zoeken kandidaten met een affiniteit met cultuur en theater en/of een band met het noordelijke landschap.

Interesse
Meer informatie over het werk van PeerGrouP en de functie van het bestuur kunt u inwinnen bij Marianne Hoekstra, directeur van PeerGrouP. Stuurt u dan een e-mail naar marianne@peergroup.nl

Wilt u zich graag als bestuurslid inzetten voor ons gezelschap? Stuur dan een e-mail met daarin een korte motivatie en CV naar de voorzitter van ons bestuur, Ab Meijerman: ab.meijerman@abmeijerman.nl