PeerGrouP is het locatietheatergezelschap van Noord-Nederland. Thema’s van het platteland en samenwerking met bewoners vormen een rode draad in de projecten van de PeerGrouP.

Vaak stapt het gezelschap over de grenzen van het theater. Zo bouwde ze een kasteel van 10.000 strobalen in een weiland bij Veenhuizen en reisde ze met 100 meter smalspoor en een snertwestern door de Drents-Groningse Veenkoloniën.

PeerGrouP is een stichting en werkt vanuit Donderen, Drenthe. PeerGrouP wordt geleid door Sjoerd Wagenaar en Marianne Hoekstra, respectievelijk artistiek en zakelijk directeur. Het gezelschap wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Drenthe.